PUBLICZNA BAZA ĆWICZEŃ

ProTrainUp


1012

Udostępnionych i bezpłatnych ćwiczeń


Inne #1
Zawodnicy ustawiają się z boku…
5 min
0 %
22
Taktyka #2
Małe gry 2x2 na 3 boiskach. Co…
30 min
0 %
33
Technika #3
1.Prowadzenie piłki slalomem (lewa/prawa…
15 min
0 %
30
Taktyka #4
Gra 1x1 na kilku boiskach jednocześnie
15 min
0 %
22
Inne #5
Na boisku ustawiamy cztery kwadraty…
15 min
0 %
20
Technika #6
Każde dziecko ma piłkę i na wyznaczonym…
10 min
0 %
29
Technika #7
Ćw wg schematu
12 min
0 %
58
Technika #8
Ćw wg schematu
115 min
0 %
113
Technika #9
Ćw wg schematu
15 min
0 %
91
Technika #10
Ćw wg schematu. Ostatnie 5 minut-…
10 min
0 %
78
Technika #11
Ćw wg schematu
8 min
0 %
72
Motoryka #12
Niebiescy wykonują podania między…
15 min
0 %
94
Motoryka #13
Zawodnicy ustawieni jak na rysunku.…
5 min
0 %
54
Taktyka #14
Zawodnicy ustawieni jak na rysunku.…
10 min
0 %
53
Taktyka #15
Gra 4v2 w kwadracie na utrzymanie…
15 min
0 %
24
Technika #16
Ćw wg schematu
6 min
0 %
56
Motoryka #17
Ćw. wg schematu
15 min
0 %
50
Motoryka #18
Różne prowadzenia piłki w kole…
12 min
0 %
47
Taktyka #19
Ćw wg schematu
20 min
0 %
56
Technika #20
ĆW WG SCHEMATU
12 min
0 %
57
Technika #21
Ćw wg schematu
10 min
0 %
51
Technika #22
Ćw wg schematu
10 min
0 %
42
Motoryka #23
Ćw wg schematu
12 min
0 %
34
Inne #24
Bramkę można zdobyć tylko ze strefy…
20 min
0 %
48
Taktyka #25
Organizacja i przebieg: Wyznacz…
15 min
0 %
43
Taktyka #26
Podział na dwa zespoły w grze…
16 min
0 %
38
Technika #27
Wersja A : Zawodnik A zagrywa…
20 min
0 %
63
Motoryka #28
Trener ustawia się za bramką i…
15 min
0 %
42
Technika #29
Zawodnicy ruszają ze swojego miejsca…
15 min
0 %
47
Technika #30
Zawodnicy prowadzą piłkę w wyznaczonym…
15 min
0 %
63
Motoryka #31
Zawodnicy ustawiają się w dwóch…
15 min
0 %
79
Inne #32
Gra 3x3 na małe bramki w zależności…
30 min
0 %
50
Inne #33
Na polu A toczy się gra na utrzymanie…
15 min
0 %
36
Technika #34
podanie i przyjęcie kierunkowe:…
15 min
0 %
63
Inne #35
wślizg na piłkę --> trener…
10 min
0 %
31
Inne #36
Bieg ciągły
10 min
0 %
25
Inne #37
Gra szkoleniowa na dwie bramki
30 min
0 %
36
Technika #38
Dobieramy się w pary. Każda para…
10 min
0 %
39
Technika #39
ŚP podaje do N, ten przyjmuje…
15 min
0 %
61
Technika #40
A) Zagranie po obwodzie kwadratu…
20 min
0 %
42
Inne #41
Berek goni. Osoba złapana wykonuje…
5 min
0 %
31
Technika #42
Zawodnicy prowadzą piłkę w wyznaczonym…
6 min
0 %
59
Motoryka #43
Zawodnicy w kwadracie najpierw…
6 min
0 %
104
Motoryka #44
Rozgrzewka koordynacyjna na drabinkach…
15 min
0 %
113
Technika #45
Doskonalenie techniki podań wg…
8 min
0 %
91
Technika #46
Celem ćwiczenia jest poprawa siły…
20 min
0 %
85
Inne #47
Zawodnicy ustawieni jak na rysunku.…
10 min
0 %
74
Motoryka #48
Zawodnicy poruszają się jak na…
15 min
0 %
108
Taktyka #49
6 plus bramkarz broni dostępu…
30 min
0 %
76
Technika #50
Différentes variantes de circuit…
15 min
0 %
143
Technika #51
Zawodnicy ustawieni w trzech grupach,…
12 min
0 %
102
Taktyka #52
Celem gry jest doskonalenie taktyki,…
30 min
0 %
127
Taktyka #53
Gra zadaniowa w określonym obszarze…
24 min
0 %
111
Inne #54
Gra w piłkę ręczną w określonym…
5 min
0 %
77
Motoryka #55
10 startów
5 min
0 %
116
Motoryka #56
ćwiczenie na drabince koordynacyjnej…
20 min
0 %
117
Taktyka #57
Boisko 30x30 plus 4 małe bramki…
15 min
0 %
124
Taktyka #58
Atak rozpoczyna bramkarz podaniem…
30 min
0 %
104
Taktyka #59
2 zespoły grają ze sobą na małe…
20 min
0 %
169
Taktyka #60
Zadaniem zawodników jest wymiana…
20 min
0 %
535
Taktyka #61
Gra na utrzymanie się przy piłce…
20 min
0 %
150
Technika #62
Zawodnicy w wyznaczonym polu grają…
10 min
0 %
199
Technika #63
Zawodnicy wykonują miedzy sobą…
10 min
0 %
176
Technika #64
Zawodnicy ustawieni jak na grafice.…
10 min
0 %
229
Technika #65
Zawodnicy rozpoczynają ćwiczenie…
10 min
0 %
185
Technika #66
Przebieg: grupę dzielimy na kilka…
10 min
0 %
220
Technika #68
rzebieg: na sygnał trenera pierwsi…
10 min
0 %
190
Technika #69
Gra 3 × 3 na strefy. Dwie drużyny…
15 min
0 %
147
Technika #70
Zawodnik z boku zagrywa piłkę…
15 min
0 %
179
Technika #71
ćwiczenie rozpoczyna zawodnik…
15 min
0 %
168
Technika #72
Przebieg: zawodnicy ustawieni…
15 min
0 %
148
Technika #73
Przebieg: grupę dzielimy na dwie…
15 min
0 %
163
Inne #74
ćwiczenia wykonoujemy równocześnie…
5 min
0 %
155
Inne #75
Równoczesne prowadzenie piłki…
5 min
0 %
166
Inne #76
Równoczesne prowadzenie piłki…
5 min
0 %
135
Inne #77
Prowadzenie piłki i podanie do…
5 min
0 %
133
Inne #78
Zawodnicy wracając podają piłkę…
5 min
0 %
149
Technika #79
jak na rysunku
15 min
0 %
180
Motoryka #80
W dwóch grupach, zaczynamy od…
10 min
0 %
205
Technika #81
Sprzęt: piłka dla każdego, pachołki,…
10 min
0 %
281
Taktyka #82
Wyprowadzenie piłki przez boczną…
20 min
0 %
369
Inne #83
romb
25 min
0 %
371
Taktyka #84
Ustawiamy bramki na przeciw siebie,…
20 min
0 %
208
Motoryka #85
Level 1 Straight ahead - bieg…
18 min
0 %
316
Motoryka #86
Zawodnicy 1 i 5 pełnią rolę środkowych…
10 min
0 %
315
Motoryka #87
GRY NA UTRZYMANIE 4X4+4
24 min
0 %
277
Inne #88
ROZGRZEWKA Z PILKAMI
6 min
0 %
287
Inne #89
ROZGRZEWKA Z PIŁKAMI
6 min
0 %
309
Technika #90
Sprzęt: piłka dla każdego, pachołki,…
10 min
0 %
255
Technika #91
Zawodnicy ustawieni naprzeciwko…
20 min
0 %
229
Taktyka #92
A znajdujący się w kole środkowym…
15 min
0 %
297
Technika #93
Przykładowe łączenie ćwiczeń:…
15 min
0 %
234
Technika #94
Ćwiczący ustawieni są w dwóch…
15 min
0 %
238
Technika #95
Ćwiczenie wykonujemy z podziałem…
15 min
0 %
293
Technika #96
W polu 20 x 15 metrów ustawiamy…
15 min
0 %
276
Technika #97
W polu 20 x 15 metrów ustawiamy…
15 min
0 %
245
Technika #98
Zawodnicy podzieleni na dwie grupy…
15 min
0 %
218
Motoryka #99
Wersja A Zawodnicy wykonują określone…
15 min
0 %
294
Motoryka #100
- grupa A; prowadzenie piłki slalomem…
15 min
0 %
237
Motoryka #101
Ćwiczenie rozpoczyna pierwszy…
4 min
0 %
213
Motoryka #102
pie wyznaczamy dwóch środkowych…
5 min
0 %
249
Motoryka #103
Dodatkowo za przyborami ustawiony…
10 min
0 %
225
Motoryka #104
Przeprowadzamy ją w dwóch grupach…
15 min
0 %
218
Motoryka #105
Przykładowe kombinacje ćwiczeń…
10 min
0 %
264
Inne #106
Rozgrzewka wykonywana jest w parach.…
10 min
0 %
211
Inne #107
BASEN - ODNOWA BIOLOGICZNA
60 min
0 %
212
Technika #108
Przebieg ćwiczenia: - piłkę posiada…
10 min
0 %
237
Technika #109
Piłkę posiada zawodnik A ustawiony…
10 min
0 %
232
Technika #110
Piłkę posiada dwóch zawodników…
10 min
0 %
191
Technika #111
Ustawienie zawodników w trójkącie…
10 min
0 %
215
Technika #112
Ćwiczenia wykonywane są w parach…
10 min
0 %
224
Technika #113
Na określony sygnał trenera wykonują…
10 min
0 %
171
Technika #114
Ćwiczenie wykonywane jest w parach…
10 min
0 %
184
Technika #115
Ćwiczenie wykonywane jest w grupach…
10 min
0 %
180
Technika #116
Ćwiczenie wykonywane jest w grupach…
15 min
0 %
168
Taktyka #117
awodnicy ustawieni są jak na schemacie.…
10 min
0 %
219
Taktyka #118
Ćwiczenie rozpoczyna obrońca /zawodnik…
10 min
0 %
177
Taktyka #119
Ćwiczenie wykonywane jest w polu…
10 min
0 %
198
Taktyka #120
Ćwiczenie wykonywane jest w polu…
10 min
0 %
188
Taktyka #121
kategorii obrony indywidualnej…
10 min
0 %
181
Taktyka #122
Ćwiczenie obrony indywidualnej…
10 min
0 %
1004
Taktyka #123
Rozstawienie zawodników jak na…
10 min
0 %
210
Taktyka #124
a bokach kwadratu o wymiarach…
10 min
0 %
171
Taktyka #125
Zawodnicy ustawieni są parami…
10 min
0 %
193
Taktyka #126
Zawodnicy ustawieni są parami…
10 min
0 %
180
Taktyka #127
Zawodnicy ustawieni są parami…
10 min
0 %
183
Taktyka #128
Przebieg ćwiczenia: Zawodnicy…
5 min
0 %
185
Taktyka #129
obiegnięciem prawej chorągiewki…
10 min
0 %
173
Taktyka #130
Prezentowane ćwiczenia wykowywane…
10 min
0 %
166
Taktyka #131
kryjącego przeciwnika. Ćwiczenie…
10 min
0 %
171
Technika #132
Trzech ćwiczących z piłkami ustawionych…
5 min
0 %
172
Technika #133
Przy jednym z wierzchołków trójkąta…
5 min
0 %
177
Technika #134
łównym założeniem ćwiczenia jest…
2 min
0 %
169
Technika #135
Ćwiczenie wykonywane jest przez…
2 min
0 %
178
Taktyka #136
Głównym założeniem ćwiczenia jest…
15 min
0 %
177
Taktyka #137
Ćwiczenie wykonywane jest w polu…
10 min
0 %
184
Taktyka #138
Ćwiczenie wykonywane jest w dwóch…
15 min
0 %
170
Technika #139
Stacja 1 Przeskoki w bok z odbicia…
40 min
0 %
194
Technika #140
Stacja 1 Zawodnik A wykonuje bieg…
40 min
0 %
189
Taktyka #141
Na przedstawionym powyżej schemacie…
15 min
0 %
156
Taktyka #142
Przebieg ćwiczenia: Ćwiczenie…
15 min
0 %
136
Taktyka #143
Przebieg ćwiczenia: Ćwiczenie…
15 min
0 %
137
Taktyka #144
Przebieg ćwiczenia: Ćwiczenie…
15 min
0 %
133
Taktyka #145
Założenie i przebieg ćwiczenia…
15 min
0 %
155
Taktyka #146
Zawodnicy posiadający piłki podzieleni…
10 min
0 %
166
Inne #147
Głównym założeniem ćwiczenia jest…
15 min
0 %
173
Inne #148
Ćwiczenie przeznaczone jest do…
14 min
0 %
154
Technika #149
Ćwiczenie wykonywane jest przez…
10 min
0 %
157
Inne #150
Grę rozpoczyna obrońca z pola…
15 min
0 %
157
Inne #151
Zadaniem zawodnika z piłką jest…
15 min
0 %
147
Inne #152
Dzieci grają 1 na 1, jednak oddać…
14 min
0 %
154
Inne #153
Tak naprawdę dzieci grają tutaj…
15 min
0 %
169
Inne #154
Przebieg: Zawodnicy podzieleni…
15 min
0 %
171
Inne #155
PRZEBIEG Zawodnicy grają 4 x 4.…
15 min
0 %
165
Inne #156
1 i 1′ – Trener uderza piłkę na…
15 min
0 %
598
Inne #157
Cel: doskonalenie ataku indywidualnego…
15 min
0 %
143
Motoryka #158
Pole o wymiarach 15x15m Zawodnicy…
9 min
0 %
205
Taktyka #159
Gra na cztery małe bramki 4 na…
16 min
0 %
191
Motoryka #160
Ćw. wg schematu
20 min
0 %
239
Motoryka #161
Forma strumieniowa. Najpierw ćw…
15 min
0 %
177
Motoryka #162
Ćw. wg schematu
5 min
0 %
223
Motoryka #163
Ćwiczenia koordynacyjne w formie…
10 min
0 %
180
Motoryka #164
Zawodnicy ustawieni na przeciwko…
10 min
0 %
198
Motoryka #165
Ćw. wg schematu
15 min
0 %
200
Motoryka #166
Rozgrzewka ogólnorozwojowa bez…
15 min
0 %
168
Motoryka #167
Skok przez 2 płotki, następnie…
0 min
0 %
165
Motoryka #168
Na polu zabawy rozstawiamy pachołki…
10 min
0 %
183
Motoryka #169
Rozgrzewka Koordynacyjna wg schematu.
15 min
0 %
901
Motoryka #170
Dzieci robią różne ćwiczenia na…
5 min
0 %
158
Motoryka #171
Ćwiczenie sprawności ogólnej przy…
20 min
0 %
176
Motoryka #172
Zawodnicy ustawieni jak na rysunku.…
15 min
0 %
153
Technika #173
Ćwiczenie można stosować w ruchu…
10 min
0 %
202
Taktyka #174
Zadaniem czwórki zawodników jest…
10 min
0 %
159
Technika #175
Zacznij z 6-8 zawodnikami na placu…
10 min
0 %
209
Technika #176
Kolejność podań . 2-1 i 2 zagrywa…
10 min
0 %
215
Technika #177
1 zagrywa piłke do2 i biegnie…
10 min
0 %
190
Technika #178
Przyjecie prawa, podanie Lewa.Potem…
10 min
0 %
184
Technika #179
jak w obrazku
10 min
0 %
197
Technika #180
1 - prowadzenie piłki 2-zmiana…
10 min
0 %
220
Technika #181
zewnętrzna piłke prowadzimy ,…
10 min
0 %
205
Technika #182
zewnętrzna piłke prowadzimy ,…
15 min
0 %
174
Technika #183
Prowadzimy zewnętrzną cześcią…
10 min
0 %
174
Technika #184
Tak jak poprzedni tylko na dwie…
10 min
0 %
176
Technika #185
prowadzenie piłki zewnętrzną częscią…
5 min
0 %
173
Technika #186
Zawodnik z piłką po przez obserwację…
15 min
0 %
171
Motoryka #187
Dwa zespoły podzielone na dwójki…
10 min
0 %
179
Technika #188
Dwa zespoły podzielone na dwójki.…
10 min
0 %
156
Motoryka #189
Ćwiczący ustawieni w rzędach.…
10 min
0 %
141
Technika #190
W ograniczonym polu gry, którego…
10 min
0 %
161
Technika #191
jak w obrazku
10 min
0 %
199
Technika #192
jak na obrazku
15 min
0 %
200
Technika #193
w grafice
10 min
0 %
161
Technika #194
według schematu
10 min
0 %
184
Technika #195
Wersja 1 – prowadzenie piłki z…
20 min
0 %
166
Technika #196
wiczacy A po prowadzeniu, podaje…
15 min
0 %
185
Technika #197
Jak na rysunku w odległosci 15-20…
15 min
0 %
166
Technika #198
Cwiczacy A podaje do B (1). Zawodnik…
10 min
0 %
169
Technika #199
według schematu
15 min
0 %
154
Technika #200
jak na obrazku
15 min
0 %
151
Technika #201
.
10 min
0 %
160
Technika #202
.
15 min
0 %
156
Technika #203
na zdjeciu
15 min
0 %
158
Technika #204
jak w opisie
15 min
0 %
162
Technika #205
podania według schematu
10 min
0 %
149
Technika #206
jak na schemacie
15 min
0 %
159
Technika #207
Ustaw nieduże kwadraty z talerzyków…
10 min
0 %
182
Technika #208
Wyznacz kwadratowe lub okrągłe…
15 min
0 %
174
Technika #209
Ustawienie dzieci przedstawia…
15 min
0 %
162
Technika #210
Ustaw pole dowolnej wielkości,…
15 min
0 %
167
Technika #211
Dobierz dzieci parami, najlepiej…
15 min
0 %
161
Technika #212
Wyznacz odpowiednie pole do ilości…
15 min
0 %
165
Technika #213
Dobierz dzieci parami (najlepiej…
15 min
0 %
170
Taktyka #214
Zorganizuj pachołki i ustaw z…
15 min
0 %
172
Technika #215
Pole zabawy przedziel na dwie…
15 min
0 %
157
Technika #216
Na sygnał trenera wszystkie dzieci…
15 min
0 %
188
Inne #217
Wyznaczamy pole gry o wymiarach…
15 min
0 %
148
Inne #218
Wyznaczamy pole gry o wymiarach…
20 min
0 %
162
Inne #219
Wyznaczamy pole gry jak wyżej,…
20 min
0 %
155
Inne #220
Wyznaczamy pole gry o wymiarach…
15 min
0 %
162
Inne #221
Gra 3 na 1 na 4 bramki z 2 bramkarzami…
15 min
0 %
159
Inne #222
Gra 3 na 1 na 4 bramki z 2 bramkarzami…
15 min
0 %
171
Technika #223
Przygotowanie: Na środku ustawiamy…
15 min
0 %
160
Technika #224
Przygotowanie: 10 metrów przed…
15 min
0 %
155
Technika #225
Przygotowanie: Ok. 8 metrów przed…
15 min
0 %
166
Technika #226
3 pary graczy ćwiczą razem. 2…
15 min
0 %
163
Technika #227
Dwie 3-osobowe grupy, na każdą…
15 min
0 %
160
Technika #228
Po 4 graczy na wyznaczonym polu…
15 min
0 %
165
Technika #229
Wyznaczamy pole o wymiarach 30…
15 min
0 %
156
Technika #230
Na polu gry ustawiamy kilka bramek…
15 min
0 %
143
Technika #231
Dzieci ustawione w dwuszeregu:…
15 min
0 %
130
Technika #232
Wyznaczamy 3 pola, na dwóch zewnętrznych…
15 min
0 %
144
Technika #233
Na polu gry o powierzchni 10 x…
15 min
0 %
152
Technika #234
Trener (lub jedno z dzieci) prowadzi…
10 min
0 %
174
Technika #235
Trener i jedno z dzieci (lepiej…
15 min
0 %
144
Technika #236
Przygotowanie ćwiczenia jak na…
10 min
0 %
142
Technika #238
Przed bramką z bramkarzem ustawiamy…
15 min
0 %
153
Technika #239
Na wyznaczonym boisku ustawiamy…
15 min
0 %
163
Technika #240
Wyznaczamy pole gry, ustawiamy…
15 min
0 %
160
Technika #241
Wyznaczamy obok siebie 2 pola…
15 min
0 %
147
Technika #242
Przygotowanie: W odległości 10…
15 min
0 %
165
Motoryka #243
Plastron i piłka Na każdą parę…
15 min
0 %
168
Motoryka #244
Rzut plastronem na odległość Dzieci…
15 min
0 %
148
Technika #245
Rycerze i zły czarnoksiężnik Dzieci…
10 min
0 %
148
Technika #246
gimnastyczną podziel na połowy.…
20 min
0 %
152
Technika #247
środku każdej połówki sali gimnastycznej…
20 min
0 %
165
Motoryka #248
Organizacja : Na każdej połowie…
15 min
0 %
157
Taktyka #249
W każdej połowie sali na liniach…
20 min
0 %
169
Technika #250
Na obu połowach sali gimnastycznej…
10 min
0 %
149
Technika #251
Rozstawienie przyborów i podział…
5 min
0 %
152
Technika #252
Na obu połowach sali gimnastycznej…
15 min
0 %
153
Technika #253
Dzieci dowolnie prowadzą piłkę…
15 min
0 %
155
Technika #254
W sali gimnastycznej wyznacz dwa…
15 min
0 %
151
Technika #255
Ławki gimnastyczne przewróć na…
10 min
0 %
140
Technika #256
Uczniów podziel na 4 zespoły 6-osobowe…
10 min
0 %
148
Technika #257
Ławki gimnastyczne ustaw na bokach…
30 min
0 %
153
Technika #258
W odległości ok. 5 m od ławek…
15 min
0 %
160
Taktyka #259
 Zadania na ławeczce gimnastycznej:…
10 min
0 %
142
Technika #260
4 ławki gimnastyczne ustaw na…
10 min
0 %
135
Technika #261
Salę podziel na 3 boiska. Na każdym…
10 min
0 %
143
Technika #262
Wszystkie pary poruszają się dowolnie…
10 min
0 %
142
Technika #263
Ustaw 6 części skrzyni (wyspy)…
10 min
0 %
141
Taktyka #264
Ustaw 6 części skrzyni (wyspy)…
10 min
0 %
151
Technika #265
2 uczniów, każdego z piłką, ustaw…
10 min
0 %
145
Technika #266
Na ograniczonym polu gry oznacz…
10 min
0 %
131
Taktyka #267
Podziel uczniów na 6 zespołów…
10 min
0 %
149
Technika #268
Ustaw 6 części skrzyni j w dowolnych…
8 min
0 %
131
Technika #269
Uczniów podziel na 4 zespoły po…
10 min
0 %
159
Technika #270
Na każdej połowie sali ustaw 11…
10 min
0 %
144
Technika #271
Organizacja : Salę podziel na…
10 min
0 %
142
Technika #272
Pachołki ustaw dowolnie na całej…
10 min
0 %
137
Inne #273
Na liniach końcowych ustaw bramki…
15 min
0 %
147
Technika #274
3 zespoły na każdej połowie nazwij…
15 min
0 %
143
Technika #275
Uczniowie podzieleni na 6 zespołów…
15 min
0 %
154
Technika #276
Wyznacz 2 grupy po 12 uczniów.…
15 min
0 %
149
Technika #277
Zespół czerwonych pełni rolę strażników,…
15 min
0 %
147
Technika #278
Ćwiczenie techniki strzału prostym…
15 min
0 %
182
Technika #279
Zawodnicy podzieleni na dwie grupy.…
10 min
0 %
177
Technika #280
Zawodnicy podzieleni na grupy.…
15 min
0 %
170
Inne #281
Na każdym boisku ustaw 6 bramek…
25 min
0 %
156
Motoryka #282
Uczniów podziel na 12 par tak…
10 min
0 %
163
Inne #283
Na każdym boisku ustaw 6 bramek…
25 min
0 %
143
Technika #284
ustaw 4 otwarte bramki do przeprowadzenia…
15 min
0 %
169
Technika #285
Wyznacz 2 sektory, pomiędzy którymi…
15 min
0 %
151
Technika #286
24 pachołki rozstaw w rozsypce…
5 min
0 %
157
Motoryka #287
Uczniowie biegają swobodnie po…
10 min
0 %
181
Technika #288
Uczniów podziel na 8 grup po 3…
10 min
0 %
148
Technika #289
Na obu liniach końcowych każdego…
15 min
0 %
148
Technika #290
Uczniowie są pilotami swoich rakiet…
7 min
0 %
155
Motoryka #291
Bieg tlenowy o stałej intensywności
40 min
0 %
181
Technika #292
Jak na rysunku. Uderzenie piłki…
20 min
0 %
287
Technika #293
Strzał po podaniu w parach. Zawodnicy…
10 min
0 %
399
Technika #294
Zawodnicy ustawieni jak na rysunku.…
15 min
0 %
490
Motoryka #295
Zawodnicy ustawieni jak na rysunku.…
15 min
0 %
487
Taktyka #296
Podział na dwa zespoły w grze…
16 min
0 %
542
Technika #297
Ćwiczenie wg schematu
8 min
0 %
593
Technika #298
Schemat jak na rysunku. Niebiescy…
20 min
0 %
616
Taktyka #299
W polu gry gra 4v4 plus 2 zawodników…
20 min
0 %
735
Technika #300
3 ćwiczących A,B,C. 2 pachołki.…
15 min
0 %
565
Technika #301
Zawodnicy podzieleni na grupy.…
15 min
0 %
571
Technika #302
Zawodnicy podzieleni na dwie grupy.…
10 min
0 %
604
Motoryka #303
Celem złodzieja jest przebiec…
10 min
0 %
624
Taktyka #304
W 1 strefie rozgrywany jest pojedynek…
15 min
0 %
960
Taktyka #305
Zawodnicy rozgrywają akcję w 1…
15 min
0 %
575
Motoryka #306
Siła - Trening funkcjonalny bez…
10 min
0 %
554
Taktyka #307
Gra na zmniejszonym polu - z zadaniami…
20 min
0 %
619
Taktyka #308
Bramkarz zagrywa piłkę do bocznej…
20 min
0 %
669
Inne #309
Czas pracy : 2 x 8 minut. 1. KOORDYNACJA…
16 min
0 %
1224
Technika #310
Kontrola piłki w biegu jak również…
15 min
0 %
600
Technika #311
Ćwiczenie 5 Ustawienie: Jak na…
10 min
0 %
624
Technika #312
Ćwiczenie 4 Ustawienie: Ćwiczący…
10 min
0 %
564
Technika #313
Ćwiczenie 3 Ustawienie: Jak na…
8 min
0 %
605
Technika #314
Ćwiczenie 2 Ustawienie: Jak na…
10 min
0 %
562
Technika #315
Ćwiczenie 1 Ustawienie: W rozsypce…
8 min
0 %
540
Taktyka #316
Bramkarz podaje piłkę do srodkowego…
20 min
0 %
784
Technika #317
każdy zawodnik w polu wykonuje…
15 min
0 %
457
Taktyka #318
Ustawienie jak na rysunku. Schemat…
20 min
0 %
566
Taktyka #319
1. Obrońca prowadzi piłkę, przed…
30 min
0 %
548
Taktyka #320
Ustawienie jak na rysunku. Rozegranie…
20 min
0 %
571
Taktyka #321
Gra 4x2 lub 6x3 w bocznych strefach.…
10 min
0 %
1283
Taktyka #322
Trening techniczno – taktycznyFaza…
50 min
0 %
670
Inne #323
Gra 4x4 z 4 zewnętrznymi zawodnikami…
20 min
0 %
645
Inne #324
Ćw. zaczynamy od podania skośnego…
10 min
0 %
643
Inne #325
Schemat podań jak na rysunku zakończony…
15 min
0 %
676
Inne #326
STACJA I -każda stacja 5 ' pracy…
30 min
0 %
552
Motoryka #327
Prowadzenie piłki w określonym…
12 min
0 %
595
Inne #328
Rozegranie piłki w grupach w formie…
16 min
0 %
1456
Taktyka #329
Ustawienie grzybków i zawodników…
20 min
0 %
519
Motoryka #330
Zawodnicy w dwójkach i jedną piłką.…
10 min
0 %
625
Technika #331
Ćwiczący ustawieni w dwóch rzędach…
10 min
0 %
638
Taktyka #332
Zadaniem czwórki zawodników jest…
10 min
0 %
480
Inne #333
Zawodnicy ustawieni przy pachołkach…
10 min
0 %
508
Technika #334
Gra polega na obronie dostępu…
20 min
0 %
526
Technika #335
Schemat podań i przyjęć wg…
10 min
0 %
494
Motoryka #336
Tor koordynacyjno-tlenowyZawodnicy…
20 min
0 %
1575
Motoryka #337
Ustawienie: zawodnicy ustawieni…
15 min
0 %
494
Motoryka #338
Ćwiczenie sprawności ogólnej przy…
20 min
0 %
426
Motoryka #339
Ustawienie i przebieg ćwiczenia…
12 min
0 %
509
Motoryka #340
Kształtowanie szybkości i czasu…
25 min
0 %
463
Technika #341
Ustawienie i przebieg ćwiczenia…
14 min
0 %
448
Technika #342
Ustawienie jak na grafice. Plac…
15 min
0 %
485
Motoryka #343
Zawodnicy ustawieni jak na rysunku.…
30 min
0 %
410
Technika #344
открывание перед приемом мяча,…
20 min
0 %
415
Motoryka #345
Podział na dwie grupy. Zaczynamy…
30 min
0 %
433
Technika #346
Ustawienie jak na grafice, w parach…
15 min
0 %
408
Technika #347
Zespół podzielony na dwie grupy.…
20 min
0 %
412
Technika #348
Zespół podzielony na 3 drużyny…
18 min
0 %
426
Inne #349
Z pachołów wyznaczamy cztery pola…
10 min
0 %
472
Technika #350
Zespół podzielony na 3 drużyny…
18 min
0 %
937
Technika #351
Zespół podzielony na dwie grupy.…
20 min
0 %
364
Motoryka #352
Podział na dwie grupy. Zaczynamy…
30 min
0 %
453
Technika #353
Ustawienie jak na grafice. Plac…
15 min
0 %
575
Technika #354
Ustawienie jak na grafice. Plac…
15 min
0 %
573
Taktyka #355
Zagranie od zawodnika A(boczny…
10 min
0 %
753
Taktyka #356
Wznowienie bramkarza ręka do zawodnika…
10 min
0 %
718
Motoryka #357
Ustawienie i przebieg ćwiczenia…
12 min
0 %
1064
Taktyka #358
Gra na ograniczonej przestrzeni…
15 min
0 %
1117
Technika #359
Ustawienie i przebieg ćwiczenia…
14 min
0 %
503
Motoryka #360
Ustawienie jak na rysunku. Prowadzenie…
12 min
0 %
496
Technika #361
Ustawienie jak na grafice, w parach…
15 min
0 %
1172
Technika #362
Ćwiczenie techniki strzału prostym…
15 min
0 %
1225
Taktyka #363
Schemat podań zakończony strzałem…
20 min
0 %
592
Motoryka #364
3
Пасс на третьего
7 min
0 %
608
Technika #365
Gra w "Kwadrata" - gra techniczna…
15 min
0 %
632
Taktyka #366
"Gra na 3go", rozegranie piłki…
30 min
0 %
588
Motoryka #367
Akcent wytrzymałości tlenowej…
20 min
0 %
1404
Motoryka #368
Zawodnicy ustawieni jak na rysunku.…
30 min
0 %
461
Taktyka #370
Organizacja ćwiczenia: Zawodnicy…
18 min
0 %
1275
Technika #371
открывание перед приемом мяча,…
20 min
0 %
1338
Technika #372
Schemat strzelecki wg rysunku.
20 min
0 %
616
Taktyka #373
Zadaniowa gra na utrzymanie 5x5+2NOrganizacja…
20 min
0 %
1231
Taktyka #374
Organizacja ćwiczenia: W centrum…
20 min
0 %
598
Taktyka #375
Zawodnicy podzieleni na dwie grupy,…
10 min
0 %
1230
Taktyka #376
Organizacja i przebieg ćwiczenia…
20 min
0 %
585
Technika #377
Schemat podań i przyjęć wg…
10 min
0 %
714
Taktyka #378
doskonalenie uderzeń rzutów wolnych…
10 min
0 %
578
Taktyka #379
Gra na utrzymanie. Zadaniem zawodników…
10 min
0 %
1296
Taktyka #380
Gra pozycyjna 6x4 doskonaląca…
20 min
0 %
616
Taktyka #381
Organizacja ćwiczenia: Pole jak…
20 min
0 %
1069
Motoryka #382
Kształtowanie szybkości i czasu…
25 min
0 %
774
Taktyka #383
Zepsol podzielony na 5 grup. zawodnik…
20 min
0 %
659
Taktyka #384
Zepsol podzielony na 5 grup. zawodnik…
20 min
0 %
614
Inne #385
Rozegranie piłki w czwórce ze…
30 min
0 %
654
Taktyka #386
Przebieg ćwiczenia:   1.    A…
20 min
0 %
721
Taktyka #387
Przebieg ćwiczenia: 1.    A wykonuje…
20 min
0 %
1477
Inne #388
Rozpisalem kilka warjantów rzutów…
20 min
0 %
689
Technika #389
Koordynacja ruchowa w ćwiczeniu…
30 min
0 %
642
Motoryka #390
Ćwiczenie sprawności ogólnej przy…
20 min
0 %
1350
Motoryka #391
Drużyna w ataku przed zdobyciem…
20 min
0 %
1261
Technika #392
Prowadzenie piłki w kierunku manekina,…
10 min
0 %
784
Technika #393
Ćwiczenie w formie rywalizacjiPodania…
12 min
0 %
666
Technika #394
Ćwiczenie w formie kompleksowej…
15 min
0 %
688
Taktyka #395
Zawodnicy podzeleni na dwie grupy…
20 min
0 %
1225
Taktyka #396
Schemat rozegrania piłki na skrzydle,…
30 min
0 %
735
Taktyka #397
Zawodnicy podzeleni na 3-4 grupy…
20 min
0 %
547
Taktyka #398
Schemat strzelecki wg rysunku…
30 min
0 %
598
Taktyka #399
Organizacja: Dwa zespoły 7 osobowe…
25 min
0 %
555
Technika #400
Schemat podań wg rysunku. Ćwiczenie…
12 min
0 %
697
Motoryka #401
Doskonalenie rozegrania w bocznej…
15 min
0 %
582
Taktyka #402
DDD
EGZMIN
12 min
0 %
562
Motoryka #403
Ćwiczący wykonują 12 obiegów.…
30 min
0 %
585
Motoryka #404
Stacja 1. Grupa zawodników wykonuje…
25 min
0 %
675
Motoryka #405
Wytrzymałość - tlenowa - średnie…
20 min
0 %
541
Taktyka #406
Wyprowadzenie pass do środkowego,…
25 min
0 %
689
Taktyka #407
Zawodnicy grają w przewadze 3x1,…
10 min
0 %
441
Taktyka #408
Organizacja:Połowa boiska podzielona…
20 min
0 %
570
Technika #409
Schemat strzelecki wg rysunku.…
20 min
0 %
622
Motoryka #410
Rywalizacja 2 grup. Sprint do…
20 min
0 %
674
Inne #411
STACJA I -każda stacja 5 ' pracy…
30 min
0 %
660
Taktyka #412
Gra 5v5 w środkowej strefie boiska.…
25 min
0 %
631
Technika #413
Zawodnicy z piłkami są "złodziejami",…
8 min
0 %
624
Technika #414
OPIS: zawodnicy podzieleni są…
20 min
0 %
593
Motoryka #415
test
7 min
0 %
554
Technika #416
OPIS: zawodnicy wykonują ćwiczenia…
15 min
0 %
587
Motoryka #417