Tor przeszkód

Zapisz jako pdf
Dodaj do biblioteki

Kategoria: Motoryka Bez kategorii

u/Damian Tawphoto Damian Taw

defaultPhoto

Tor przeszkód

Motoryka > Bez kategorii

Dla wszystkich kategorii wiekowych


Uczniowie biegają swobodnie po całej sali i wykonują przy pachołkach różne zadania motoryczne a)dotknięcie pachołka ręką i obiegnięcie go w dowolną b:)przeskok nad pachołkiem (jedno- lub obunóż), c:)do jednego pachołka bieg przodem, a do kolejnego tyłem

Motoryka
10min
0%
21/07/2017
1898

Podziel się