UROZMAICONE ZADANIA RUCHOWE Żaki 1

Zapisz jako pdf
Dodaj do biblioteki

Kategoria: Motoryka Bez kategorii

u/Damian Tawphoto Damian Taw

defaultPhoto

UROZMAICONE ZADANIA RUCHOWE Żaki 1

Motoryka > Bez kategorii

Dla wszystkich kategorii wiekowych


Rzut plastronem na odległość Dzieci łączą się w pary. Każda z par staje naprzeciw siebie w odległości 3–4 m. Na każdą parę przypadają 2 plastrony. Zadanie 1. Obrócić się do tyłu i rzucić plastronem za siebie nad głową. Partner chwyta plastron. Zadanie 2. Partnerzy stoją naprzeciw siebie i równocześnie rzucają i chwytają plastrony. Zadanie 3. Teraz obaj partnerzy rzucają za siebie nad głową, obracają się i chwytają plastron rzucony przez kolegę z pary. Która z par jako pierwsza wykona zadania 5 razy rzędu?

Motoryka
15min
0%
23/07/2017
2130

Podziel się