Obwody

Zapisz jako pdf
Dodaj do biblioteki

Kategoria: Technika Bez kategorii

u/Damian Tawphoto Damian Taw

defaultPhoto

Obwody

Technika > Bez kategorii

Dla wszystkich kategorii wiekowych


Stacja 1 Zawodnik A wykonuje bieg po niepełnej ósemce pomiędzy rozłożonymi obręczami gimnastycznymi z wykonaniem wymiany podania po podłożu bez przyjęcia piłki z partnerem B i C. Stacja 2 Zawodnik A wykonuje skip A w ustawieniu bokiem do kierunku ruchu przez trzy niskie płotki, przeskok obunóż przez kolejny niski płotek z wykonaniem uderzenia piłki głową w wyskoku po dorzucie piłki od partnera B. To samo powtarza w druga stronę w kierunku partnera C. Stacja 3 Zawodnik A wykonuje bieg przodem – tyłem pomiędzy stojakami z przyjęciem, krótkim wyprowadzeniem i odegraniem piłki z powrotem do partnera B. To samo wykonuje w drugą stronę, a w międzyczasie ćwiczący B zagrywa piłkę po podłożu do C. Stacja 4 Zawodnik A porusza się pomiędzy ustawionymi pod kątem laskami gimnastycznymi w kroku odstawno – dostawnym /praca NN w obronie/ kończąc ją wybiegnięciem w kierunku talerzyka. W tym czasie partner B wymienia podanie piłki po podłożu z C i obaj wykonują szybką zmianę pozycji /start/ przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Stacja 5 Zawodnik A odgrywa piłkę podaną przez C, wykonuje określone przebiegnięcie pomiędzy poszczególnymi segmentami drabinki koordynacyjnej kończąc wymiana podania z B. Obaj zawodnicy B i C po zatrzymaniu piłki podeszwą w miejscu wykonują zmianę pozycji zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Stacja 6 Zawodnik A wykonuje szybki bieg slalomem pomiędzy ustawionymi w linii tyczkami wykonując odegranie piłki prostym podbiciem z powietrza po dorzucie od partnera B. Tą samą czynność powtarza w drugim kierunku odgrywając piłkę prostym podbiciem z powietrza po przyjęciu na klatkę piersiową /po dorzucie od partnera C/.

Technika
40min
0%
08/08/2017
2777

Podziel się