Rozgrzewka z akcentem rytmizacji w czterech…

Zapisz jako pdf
Dodaj do biblioteki

Kategoria: Motoryka Bez kategorii

u/Damian Tawphoto Damian Taw

defaultPhoto

Rozgrzewka z akcentem rytmizacji w czterech grupach.

Motoryka > Bez kategorii

Dla wszystkich kategorii wiekowych


- grupa A; prowadzenie piłki slalomem określonym sposobem pomiędzy ustawionymi w linii tyczkami, po minięciu ostatniej wykonanie podania piłki następnemu zawodnikowi ze swojej grupy i trucht z koniec grupy B, - grupa B; wejścia do poszczególnych obręczy gimnastycznych /obunóż, jednonóż/ z obiegnięciem talerzyka i wykonaniem ćwiczenia koordynacji ruchowej na koniec grupy C, - grupa C; bieg z wykonaniem skippingu A pomiędzy niskimi płotkami z obiegnięciem talerzyka i wykonaniem skippingu C na koniec grupy D, - grupa D; prowadzenie /rolowanie/ piłki PN i LN zakosami pomiędzy stojakami, obiegnięcie talerzyka i podanie piłki do następnego zawodnika ze swojej grupy, szybki start na koniec grupy A.

Motoryka
15min
0%
08/08/2017
2725

Podziel się