Nadawanie uprawnień

Nadawanie uprawnień

Koordynator klubu z poziomu konta klubowego ma możliwość nadawania uprawnień innym pracownikom, do wybranych modułów systemu. Aby nadać dostęp, klikamy w lewym menu "ustawienia dostępu". Otwiera nam się podstrona, na której definiujemy nazwę użytkownika i nadajemy mu hasło.

Po dodaniu nowego użytkownika, pojawia się on w tabelce po prawej stronie ekrany. Klikamy ikonkę przy jego nazwisku. Teraz jesteśmy w stanie zaznaczyć do jakich elementów systemu, dany użytkownik ma mieć dostęp (pozostawienie wszystkiego pustego oznacza dostęp do wszystkiego).

Nowy użytkownik, aby zalogować się do systemu musi użyć loginu klubowego oraz hasła nadanego przez koordynatora