Moduł składkowy

Moduł składkowy

Moduł składkowy dostępny jest wyłącznie w wersjach dedykowanych systemu. Pozwala on na wprowadzanie, zliczanie i archiwizowanie danych, dotyczących kwestii finansowych w klubie, ze szczególnych uwzględnieniem składek.

W systemie są do wyboru dwa rodzaje składek: jednorazowa oraz miesięczna. Wybieramy drużyny i czas, w którym obowiązywać ma składka. System automatycznie tworzy podsumowania wpłaconych składek, w postaci czytelnych wykresów kołowych.

W momencie, kiedy system nie odnotuje wpłaty składki po upływie terminu, automatycznie poinformuje o tym zawodnika i rodzica wyświetlając mu powiadomienie na jego koncie.