Moduł testów

Moduł testów

Klubowy moduł testów dostępny jest wyłącznie w wersjach dedykowanych systemu. Pozwala on na wprowadzanie, zliczanie i archiwizowanie danych, pochodzących z przeprowadzonych w klubie testów i pomiarów.

Osoba posiadająca uprawnienia dostępu do modułu testów, jest w stanie uzupełnić wyniki wszystkim zawodnikom w klubie. Tym samym wyręcza trenerów poszczególnych drużyn. Rozwiązanie to świetnie sprawdza się w momencie, kiedy w klubie znajduje się osoba odpowiedzialna za przygotowanie motoryczne zawodników.

Aby uzupełnić wyniki testów, wybieramy z listy rozwijanej drużynę oraz test, którego wyniki chcemy uzupełnić. W przypadku kont dedykowanych istnieje możliwość stworzenia odgórnych testów dla wszystkich trenerów w klubie.