Testy

Testy

Aby rozpocząć pracę z testami, musimy kliknąć w "testu" w lewym. Po kliknięciu przenosimy się do listy zawodników oraz zakładek z testami. Dla trenerów przygotowane zostały 4 podstawowe test, są nimi: bieg na 5m, bieg na 20m, bieg na 30m oraz beep test.

Wchodząc w testy zawsze otwarta jest lista zawodników, z wynikami testów z bieżącego dnia. Jeżeli w bieżącym dniu nie było żadnych testów, przy zawodnikach są puste pola z miejscem na wpisanie wyników danego testu. Chcąc zmienić datę testu, klikami w pole z datą w prawym górnym rogu okna.

Narzędzie ProTrainUp daje także trenerom możliwość tworzenia swoich własnych testów. Aby stworzyć taki test, musimy kliknąć w "nowy test". Po kliknięciu otwiera nam się okno tworzenia testu.

W tym oknie mamy do uzupełnienia dwa pola. Pierwsze z nich to nazwa testu, a drugie to jednostka. Mamy tu do wyboru sekundy, minuty, metry, kilometry oraz liczbę powtórzeń. Po poprawnym uzupełnieniu formularza klikamy w przycisk „prześlij” Nasz właśnie utworzony test, znajduje się obecnie w liście rozwijanej, pojawiającej się po kliknięciu w niebieski przycisk „własne testy”.

Na liście zawodników mamy dostęp do historycznych statystyk danego testu. Dotyczą one każdego zawodnika z osobna. Dostęp do nich mamy po kliknięciu w ikonę „statystyki”. Po kliknięciu przenoszeni jesteśmy na stronę z graficznym zestawieniem statystyk. Na wykresie przedstawiony jest miesięczny średni wynik przeprowadzonych testów.